Vĩnh Phúc sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (11/10/2019 10:01)

Bước vào xây dựng nông thôn mới, đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia, Vĩnh Phúc mới đạt bình quân 6,7 tiêu chí/xã; cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới hầu như chưa có, nhiều địa phương những năm đầu triển khai còn lúng túng. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 12.800 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 109/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 huyện, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 huyện, thành phố là Tam Đảo và Phúc Yên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đến hết năm 2019, tỉnh quyết tâm có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo kinh tế xã hội khu vực nông thôn có những bước chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư nâng cấp và xây mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa được cải thiện. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11%.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc; chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; những cách làm hay của địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu đến hết năm 2020, tỉnh có 9/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 26 thôn dân cư đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chậm nhất đến năm 2025, toàn tỉnh có 1 - 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác