Huyện Sông Lô sắp xếp tổ chức bộ máy (19/04/2018 08:03)

Thời gian qua huyện Sông Lô đã tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Với phương châm, quyết liệt nhưng thận trọng, đảm bảo sự ổn định và phát triển, huyện Sông Lô đã tiến hành nhất thể hóa một số chức danh; sáp nhập một số đơn vị, phòng, ban, trung tâm; thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện trực thuộc UBND huyện; kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, chức năng nhiệm vụ và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng; Đồng thời bổ nhiệm đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, giữ chức trưởng Ban Dân vận huyện ủy, để thực hiện chủ trương trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc.

Đối với cấp xã, huyện Sông Lô cũng cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn tại 17 xã, thị trấn. Số cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm được 266 người; số cán bộ không chuyên trách cấp thôn giảm được gần 1.000 người.

Cùng với đó, huyện Sông Lô đã tiến hành luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện xuống xã, từ xã lên huyện và luân chuyển từ xã này sang xã khác; nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tiến tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới. Từ Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh được luân chuyển sang làm Chủ tịch UBND xã Tân Lập, đồng chí Chu Đức Vệ cho rằng đây là cơ hội để bản thân tiếp tục rèn luyện trong môi trường làm việc mới.

Huyện Sông Lô quyết tâm từng bước thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác