Những chuyển biến tích cực từ mô hình ghép tổ dân phố (11/01/2018 09:48)

“Đề án ghép các tổ dân phố” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Đến thời điểm này, phường Trưng Trắc đã hoàn thành xong việc ghép tổ dân phố trên địa bàn phường và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.

Trước khi thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy, phường Trưng Trắc có 15 tổ dân phố với dân số trên 10.000 người, số hộ là 2.559 hộ. Đến nay, sau khi tiến hành ghép tổ dân phố, phường Trưng Trắc chỉ còn 10 tổ dân phố, giảm được 103 người hoạt động không chuyên trách và dự kiến trong năm 2018 phường Trưng Trắc sẽ giảm chi cho ngân sách Nhà nước khoảng 700 triệu đồng. Việc sáp nhập tổ dân phố đã tinh giản bộ máy cán bộ cơ sở, góp phần tiết kiệm nguồn lực để đầu tư các công trình công cộng phục vụ cộng đồng dân cư.

Sau khi hoàn thành việc ghép các tổ dân phố, hiện nay, Tổ dân phố số 10 của phường Trưng Trắc với hơn 100 hộ dân nhưng chỉ có 3 cán bộ không chuyên trách. Để việc điều hành và giải quyết công việc hiệu quả, đáp ứng với tình hình thực tế tại địa phương, ông Nguyễn Đăng Trường, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 đã đổi mới hình thức hoạt động bằng việc thành lập nhóm “Tổ dân phố số 10” trên trang mạng xã hội Zalo để cập nhật các thông tin, tin tức của phường và thông báo lịch họp tổ dân phố. Ông Trường sử dụng cách hoạt động này vì hiện nay trên địa bàn phường có tới 98% các hộ gia đình đều biết sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản Zalo riêng nên thay vì đến tận nơi, gõ cửa từng nhà như trước kia thì tất cả các thông tin của phường đều được ông cập nhật kịp thời qua mạng xã hội. Theo ông Trường, với việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần tiết kiệm được chi phí hành chính và có nhiều thời gian làm việc khác.

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, phường, giảm chi phí ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đang là nhiệm vụ cấp bách của các địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác