Tam Đảo giảm được 759 cán bộ không chuyên trách (19/10/2017 14:28)

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Tam Đảo đã tập trung thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đến nay, việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực.

Huyện Tam Đảo có 9 xã, thị trấn, cùng 104 thôn, tổ dân phố, với tổng số 1.249 cán bộ không chuyên trách; trong đó cán bộ không chuyên trách cấp xã 185 người, cán bộ không chuyên trách cấp thôn 1.164 người. Việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh đã được 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện. Tính đến nay, toàn huyện đã bố trí được 69 cán bộ không chuyên trách cấp xã, giảm 116 người; bố trí 521 cán bộ không chuyên trách cấp thôn, giảm 643 người. Toàn huyện giảm được tổng số 759 cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; tổng kinh phí chi cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn giảm được trên 341 triệu đồng. Nhìn chung, việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn  đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thông qua đó từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác