Tam Dương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế (18/01/2018 09:23)

Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh uỷ, huyện Tam Dương đã sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo gọn nhẹ, khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả.

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương là một trong những địa phương đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021. Trước khi thực hiện Đề án 01, xã Hoàng Lâu có 143 cán bộ không chuyên trách, trong đó có 21 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 122 cán bộ không chuyên trách cấp thôn. Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách được cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định với phương châm “việc tìm người”. Qua sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách, xã Hoàng Lâu đã tinh giản được 96 người, trong đó cán bộ không chuyên trách cấp thôn giảm được 83 người, cán bộ không chuyên trách cấp xã giảm được 13 người.

Đến nay, huyện Tam Dương đã giảm được 4 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy và UBND huyện. Thực hiện xong việc sáp nhập, chuyển Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về trực thuộc Phòng Y tế huyện quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Trung tâm; Sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện, thành Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện. Sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. Thành lập Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.

Với lộ trình tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện sẽ góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của huyện Tam Dương.

 

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác