Tam Dương thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố (09/08/2018 08:47)

Với mục tiêu tổ chức thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã, giảm chi phí hành chính, huyện Tam Dương đã tích cực triển khai các bước thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo đúng kế hoạch. 

Hoàng Lâu là xã được huyện Tam Dương chọn thí điểm thực hiện Đề án sáp nhập, thành lập và đặt tên thôn mới. Đây là địa phương có 12 thôn dân cư, nhưng có tới 6 thôn có quy mô nhỏ, dưới 200 hộ dân, vì vậy thực hiện việc sáp nhập thôn là rất cần thiết. Bám sát chỉ đạo và cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, huyện, xã đã tiến hành rà soát các thôn về diện tích, nhân khẩu, số hộ, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập thôn tại địa phương.

Huyện Tam Dương có 13 xã, thị trấn với 145 thôn, tổ dân phố. Triển khai Đề án về sáp nhập, thành lập và đặt tên thôn mới, huyện đã khảo sát, lựa chọn kỹ càng, thận trọng trong từng khâu, các bước, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, phù hợp với phong tục tập quán, nguyện vọng của nhân dân.

Để thực hiện tốt việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, huyện Tam Dương cũng giao các ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp đồng bộ trong việc tháo gỡ những vấn đề vướng mắc khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của người dân để rà soát, xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả sau sáp nhập./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác