Thị trấn Hoa Sơn nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng tổ dân phố (21/12/2017 10:19)

Thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đến nay thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch đã hoàn thành việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Trong đó, thực hiện thành công việc nhất thể  hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng tổ dân phố.

Được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư chi bộ, tổ trưởng Tổ dân phố Tân Thái, thị trấn Hoa Sơn đã phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, thảo luận với cấp uỷ xây dựng chương trình hành động sát với thực tế địa phương. Đồng thời, ông thường xuyên gặp gỡ tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân chấp hành đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

Tính đến nay, thị trấn Hoa Sơn đã hoàn thành việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Thị trấn đã giảm được 13 người không chuyên trách cấp xã và 52 người không chuyên trách cấp thôn. Đặc biệt, 7 tổ dân phố của thị trấn Hoa Sơn hoàn thành nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng Tổ dân phố.  Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng Tổ dân phố đã từng bước được khẳng định.

Việc nhất thể hóa các chức danh sẽ giúp cán bộ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, nâng cao trình độ, năng lực, tự chịu trách nhiệm trước tập thể. Đồng thời góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm được một phần ngân sách, và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

 

Lưu Trường

 Xem phản hồi

 
Tin khác