Thực hiện Đề án 01 - Cách làm ở xã Trung Mỹ (29/03/2018 09:15)

Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đã tập trung rà soát, sắp xếp giảm nơi thừa, năng lực yếu đồng thời phát huy vai trò của các cán bộ chủ chốt, người uy tín, già làng, trưởng bản để tạo được sự đồng thuận và ủng hộ trong toàn nhân dân. 

10 năm với cương vị làm trưởng thôn, anh Trương Minh Sáu, Trưởng thôn Trung Mầu đã làm tốt vai trò của mình trong việc chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp ủy, chính quyền, đồng thời xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Do đặc thù là thôn rộng với nhiều hộ dân sinh sống nên ngay từ khi làm trưởng thôn, anh Sáu đã tự bỏ chi phí để sắm bộ loa âm ly phát thanh phục vụ tốt cho việc thông báo hội họp, tuyên truyền các văn bản, Nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh và địa phương đến các hộ dân trong thôn được thuận lợi.

Với đặc thù là một trong những địa phương có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, Đảng ủy xã Trung Mỹ xác định việc thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy là một việc làm khó nên ngay từ khi triển khai, Đảng ủy xã đã phát huy tối đa năng lực đội ngũ nòng cốt là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, xã Trung Mỹ còn trực tiếp phân công lãnh đạo, cán bộ xã theo sát từng bước để kịp thời có những định hướng đúng đắn; tổ chức họp hàng tháng giữa lãnh đạo xã với các cán bộ chủ chốt để mọi việc trở nên thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.

Bằng cách làm đúng và trúng, sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện, xã Trung Mỹ đã kiện toàn xong bộ máy mới, hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy./.

Thu Thủy

                                                                                                                                                Xem phản hồi

 
Tin khác