Tinh gọn số lượng - Nâng cao chất lượng (19/07/2018 15:02)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện chủ trương cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở kiêm nhiệm một số chức danh. Qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ kiêm nhiệm đã khẳng định được năng lực và trách nhiệm của mình trên cương vị được giao.

Thực hiện Nghị quyết 22/2017 của HĐND tỉnh, tính đến ngày 1/4/2018, số lượng người hoạt động không chuyên trách của tỉnh giảm so với thời điểm tháng 4/2015 là 10.704 người. Hiện còn 7.996 người, trong đó cấp xã 1.089 người; thôn, tổ dân phố là 6.907 người. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, việc nhất thể hóa một số chức danh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy được nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ rèn luyện, nâng cao năng lực công tác từ thực tiễn cơ sở.

Việc bố trí kiêm nhiệm chức danh cán bộ, người hoạt động không chuyên trách đã góp phần tinh gọn số lượng người làm việc, giảm bớt một số chức danh trong hệ thống chính trị tại cơ sở, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Qua thực hiện kiêm nhiệm, chất lượng, hiệu quả làm việc của nhiều cán bộ, công chức được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của hoạt động chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở./.

 Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác