Vĩnh Phúc chủ động sắp xếp bộ máy tinh gọn (26/04/2018 07:58)

Chủ động trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. UBND tỉnh cũng đã ban hành 2 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Từ đó, Tỉnh đã sáp nhập và kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, chức năng nhiệm vụ một số đơn vị, phòng, ban, trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện toàn tỉnh đã giảm được 85 đơn vị sự nghiệp công lập và 28 đơn vị thuộc sở, ban ngành và UBND cấp huyện. Ông Hoàng Văn Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết: “Tuy là bước đầu nhưng rất lớn, rất quan trọng. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp các ngành trong tỉnh. Được sự đồng thuận của người dân, cán bộ”.

Theo Dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố đang được Bộ Nội vụ xây dựng để trình Chính phủ liên quan đến việc sáp nhập một số sở, ngành thì Chính phủ chỉ quy định khung, còn chính quyền địa phương sẽ chủ động quyết định số lượng Sở, ngành, nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Bà Bùi Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc cho biết: “Tôi cho rằng với dự thảo mới của Bộ đang lấy ý kiến cũng đã có những đổi mới so với quy định trước đó, cũng có sự tạo chủ động cho các địa phương trong việc thực hiện. Tuy nhiên có những điều kiện, yêu cầu trong quy định chưa linh hoạt nên cũng sẽ gây khó khăn nhất định cho địa phương ví dụ bố trí 1 phòng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tối thiểu 7 biên chế thì với tinh thần như hiện nay cũng sẽ có nhiều cơ quan đơn vị giảm số lượng lớn mà giảm ngay số lượng lớn mà không có lộ trình thì khó thực hiện”.

Theo Dự thảo tờ trình vừa được Bộ Nội vụ công bố: 4 Sở Tư pháp; Tài nguyên - Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế sẽ được giữ nguyên nhằm bảo đảm ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và chuyên sâu. Các Sở Nội vụ thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức; Thanh tra tỉnh thí điểm hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra tỉnh; Văn phòng UBND cấp tỉnh thí điểm hợp nhất với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân; các đơn vị còn lại đề xuất giao thẩm quyền cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất.

Với sự chủ động cao trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy sẽ là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện thành công việc sáp nhập một số sở, ngành trong thời gian tới, góp phần tinh giản biên chế và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính công./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác