Vĩnh Phúc sắp xếp tổ chức lại các hội đặc thù (11/10/2018 09:51)

Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đang sắp xếp, tổ chức lại các hội đặc thù theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên địa bàn tỉnh có 19 tổ chức hội được xác định là hội có tính chất đặc thù bao gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị; Hội Văn học nghệ thuật; Hội Nhà báo; Hội Luật gia; Hội Doanh nghiệp; Hội Đông y; Liên minh Hợp tác xã; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người mù; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Khuyến học; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Kiến trúc sư; Hội Sinh viên; Hội Y - Dược; Ban Đại diện người cao tuổi; và Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh. Sắp xếp lại các hội đặc thù, UBND tỉnh đã tiến hành sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi vào Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Phúc. Đây là các hội có chức năng hoạt động khá tương đồng với Hội Chữ thập đỏ. Đến nay, sau một thời gian sáp nhập, nhìn chung các hội đặc thù này vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh khuyến khích các hội đổi mới phương thức hoạt động theo hình thức tự nguyện, tự chủ về tài chính. Đối với các tổ chức hội còn biên chế vẫn sẽ được cấp kinh phí hoạt động theo đúng quy định; các tổ chức hội còn lại sẽ phải tự xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động theo nhu cầu của xã hội và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý, trả kinh phí theo nguyên tắc chất lượng công việc được giao./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác