Xã Đồng Cương thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy (19/04/2018 08:01)

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc đã tích cực thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, các chức danh cấp xã, thôn được sắp xếp tinh gọn, hoạt động nề nếp hiệu quả.

Ngay từ khi triển khai Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Cương đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy hoạt động của xã, thôn để giúp cán bộ và nhân dân hiểu, đóng góp ý kiến và chung tay thực hiện. Tuy bước đầu còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn, bố trí, sắp xếp người phù hợp với các chức danh, nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn, với sự đồng thuận của nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã đã hoàn thiện việc bố trí, lồng ghép, tinh gọn bộ máy. 

Với việc giảm 41 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn; 100% các thôn đều lồng ghép các chức danh, tháng 11/2017, xã Đồng Cương đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần của Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác