Xã Đồng Ích quyết liệt sắp xếp tổ chức để tinh giản bộ máy (23/11/2017 16:53)

Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2021, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách cụ thể và cân đối nguồn lực để tổ chức thực hiện đề án trên quan điểm quyết liệt nhưng thận trọng, dân chủ, khách quan, khoa học, đảm bảo sự ổn định và phát triển.

Ông Bùi Văn Khai, ở thôn Bì La, xã Đồng Ích năm nay vừa tròn 64 tuổi. Ông đảm nhận vai trò là trưởng thôn Bì La đến nay đã được 10 năm. Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021, tháng 9/2017, ông tự nguyện viết đơn thôi giữ chức trưởng thôn. Ông chia sẻ, tới đây bí thư chi bộ phải gánh trách nhiệm của cả trưởng thôn, vì vậy đòi hỏi người đứng đầu cần phải có năng lực và sức khoẻ. Tuy nhiên, ông nhận thấy sức khoẻ của mình ngày một yếu đi nên ông cho rằng cần phải có đồng chí trẻ hơn mình để đảm nhận công việc thì sẽ thuận lợi hơn.

Thôn Viên Luận là 1 trong 4 thôn của xã Đồng Ích được lựa chọn bố trí sắp xếp bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Nếu thực hiện tốt việc này sẽ giúp tinh giản bộ máy cấp thôn, giảm sự chồng chéo, giảm gánh nặng ngân sách và đặc biệt là có sự chỉ đạo thông suốt từ chi bộ cho đến tổ chức thực hiện.

Với phương châm “Làm đến đâu, chắc đến đó”, Đảng uỷ xã Đồng Ích đang quyết liệt triển khai, thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh uỷ. Từ nay đến năm 2018, xã Đồng Ích phấn đấu sẽ kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp để bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác