Xã Đồng Ích thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy (04/07/2019 08:21)

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, thể hiện sự quyết tâm, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Qua đó, từng bước sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Trước khi thực hiện Đề án 01, xã Đồng Ích có 112 cán bộ không chuyên trách, trong đó có 26 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 86 cán bộ không chuyên trách cấp thôn. Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách được cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định với phương châm “việc tìm người”. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2017, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm còn 9 người; số người hoạt động không chuyên trách cấp thôn giảm còn 39 người. So với trước đây, khối lượng công việc của cán bộ không chuyên trách nhiều hơn nhưng chất lượng vẫn đảm bảo tốt.

Đảng ủy xã Đồng Ích xác định: công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuyên truyền tốt, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân sẽ tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ đó, việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn, tâm lý và tư tưởng của cả cán bộ sau sắp xếp đều rất thoải mái, đồng tình ủng hộ.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, với mục tiêu đến năm 2021, Đảng ủy, UBND xã Đồng Ích phấn đấu sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước theo hướng chuyên nghiệp và từng bước hiện đại./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác