Xã Hoàng Hoa sớm hoàn thành việc tinh gọn bộ máy theo Đề án số 01 (11/02/2018 17:00)

Kiên quyết thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ là giải pháp được Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện giải pháp này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.

Thực hiện Đề án số 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư chi bộ thôn Hai, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương được Đảng bộ xã phân công kiêm nhiệm thêm 3 chức danh là Thôn đội trưởng, Bí thư đoàn thanh niên và Chi hội trưởng Chữ thập đỏ. Mặc dù phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, khối lượng công việc tăng lên, nhưng đồng chí Nguyễn Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xã Hoàng Hoa là địa phương hoàn thành sớm nhất của huyện Tam Dương trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh. Sau khi sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách của xã đã giảm từ 135 người xuống còn 68 người.

Với cách làm bài bản và khoa học, trong thực hiện Đề án số 01của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, đội ngũ cán bộ từ xã xuống thôn dân cư của xã Hoàng Hoa đều hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Trung 4 trong thực tiễn cuộc sống.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác