Ban Thường vụ tỉnh kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (16/02/2017 13:58)

Sáng ngày 16/2, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch. Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trên cơ sở Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Sau học tập, quán triệt 100% các chi, đảng bộ đều tổ chức viết bài thu hoạch nhận thức về các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân từng đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Đảng bộ huyện theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên.

Ý kiến các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị trong báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch cần nêu rõ hơn kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt là ở cấp cơ sở gắn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Đánh giá chất lượng bài thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết; triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết với cơ quan, đơn vị về giữ gìn đạo đức, lối sống, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thay thế, miễn nhiệm những cán bộ có biểu hiện suy thoái, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, xử lý kịp thời cá nhân vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất đối việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; xác minh tính trung thực trong việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên. Mở rộng tiếp nhận thông tin, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân có liên quan đến sự suy thoái của cán bộ để kịp thời xử lý. Chỉ đạo việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Đề án số 01 của Tỉnh ủy. Đối với cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đoàn kết lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác