Chủ động giải quyết những bức xúc của nhân dân (07/05/2017 18:34)

Một trong những giải pháp được Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là cấp ủy, chính quyền các cấp phải chủ động giải quyết những bức xúc, yêu cầu của nhân dân. Đây là một trong những việc cần làn ngay, đồng thời thực hiện giải pháp này cũng khẳng định vai  trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Khu vực Chợ Đạo Tú trước kia là điểm nóng của xã Đạo Tú huyện Tam Dương gây bức xúc trong nhân dân về tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ vi phạm hàng lang an toàn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông.Trước những bức xúc của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động ra quân giải tỏa hàng lang an toàn giao thông và tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy, công trình vi phạm. Đến nay, khu vực này cơ bản không còn tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, họp chợ trái phép. Niềm mong mỏi có chợ để kinh doanh, buôn bán nhiều năm nay của người dân xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đã trở thành hiện thực. Năm 2016, khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Hoa đã quyết tâm khôi phục lại chợ Vẽ, ngôi chợ truyền thống của xã Hoàng Hoa, đáp ứng nhu cầu giao lưu, buôn bán của nhân dân địa phương. Vui mừng, phấn khởi là cảm nhận của nhiều người dân xã Hoàng Hoa khi chợ Vẽ được khôi phục.

Khi những bức xúc, yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân được cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động giải quyết kịp thời thì niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước càng được củng cố và khi đó việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng cũng như các những chính, pháp luật của nhà nước sẽ nhận được sự đồng thuận của nhân dân, đó cũng chính là nhân tố quyết định để các Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

 

Văn Hải     Xem phản hồi

 
Tin khác