Chuyển biến từ nhận thức đến hành động (09/03/2018 15:47)

Với mục đích tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, sau một thời gian triển khai, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, chính quyền các địa phương. Biểu hiện cụ thể, rõ nét nhất đó chính là sự thay đổi trong nhận thức, thái độ làm việc và phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở.

Buổi tiếp công dân thường kỳ hàng tháng của lãnh đạo phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên với các hộ dân có đơn thư khiếu nại tại địa phương. Với phương châm công khai, dân chủ, Ủy ban nhân dân phường đã phân công lãnh đạo cơ quan trực tiếp cùng bộ phận chuyên môn và các ban, ngành đoàn thể lắng nghe, giải đáp các ý kiến thắc mắc của người dân. Để tạo sự công bằng giữa các bên liên quan, trước hết, bản thân người chủ trì buổi tiếp dân cần khách quan, trung thực, nghiên cứu và nắm rõ nội dung đơn, thư, từ đó có hướng giải quyết hiệu quả nhất.

Thay đổi tác phong, lề lối làm việc, phong cách phục vụ nhân dân được thể hiện rất rõ qua công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố Vĩnh Yên. Tại đây, mọi hồ sơ của công dân đều được giải quyết nhanh, gọn, đúng thủ tục, trình tự và trả hồ sơ đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho tổ chức và công dân.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, UBND thành phố Vĩnh Yên đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, quy định văn hóa nơi công sở gắn với việc quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên. Do đó, mặc dù đang trong mùa lễ hội song các cán bộ, công chức đều tập trung thực hiện tốt các công việc chuyên môn, tránh gây bức xúc cho nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng có hiệu quả, trước hết nhận thức của mỗi cấp ủy, đảng viên phải chín, tư tưởng phải thực sự thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Do đó, để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân, từ đó tạo sức mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác