Đảng ủy quân sự tỉnh kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (22/02/2017 17:00)

Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Thục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu 2 về tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bổ sung nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016 với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 100% cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức hội nghị kiểm điểm, tập trung làm rõ thực trạng, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm về những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đề xuất biện pháp khắc phục, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh đã chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế, một số cán bộ, đảng viên còn ngại học tập chính trị, chưa tích cực nghiên cứu học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, có trường hợp còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, hiệu quả thấp, còn ngại khó khăn gian khổ khi được điều động công tác ở những nơi khó khăn, trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị. Quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những tư tưởng và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo răn đe, từng bước ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên tiến, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực./.

CTVXem phản hồi

 
Tin khác