Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Ban Thường vụ thành ủy Vĩnh Yên (15/02/2017 14:45)

Sáng ngày 15/2, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với Ban Thường vụ thành ủy Vĩnh Yên. Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.  Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ thành ủy Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc đúng kế hoạch đề ra. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 80%. Sau học tập 100% các chi, đảng bộ đều tổ chức thảo luận, dành thời gian để cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch. Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ thành ủy Vĩnh Yên đã chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 đối với tập thể và cá nhân từng đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Đảng bộ theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo đúng quy định. Qua triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cấp ủy đảng, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên đã nhận diện những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa như trong Nghị quyết đã nêu đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ý kiến các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị trong báo cáo Ban Thường vụ thành ủy Vĩnh Yên cần nêu rõ hơn kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ở cơ sở; triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Thường vụ thành ủy Vĩnh Yên, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị Ban Thường vụ thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết đảm bảo có hiệu quả; mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết với cơ quan, đơn vị về giữ gìn đạo đức, lối sống, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân. Đối với những nơi phức tạp, bức xúc Ban Thường vụ thành ủy phải có hướng dẫn kiểm điểm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp dưới khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thay thế, miễn nhiệm, điều chuyển những cán bộ có biểu hiện suy thoái, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, xử lý kịp thời cá nhân vi phạm.  Mở rộng tiếp nhận thông tin của nhân dân có liên quan đến sự suy thoái của cán bộ để kịp thời xử lý. Đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách lãnh đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác