Tam Dương tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng (22/04/2018 17:50)

Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đảng. Đây được coi là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới, đặc biệt là khi Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tam Dương.

Sau 1 thời gian xem xét và đối chiếu với những quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Hướng Đạo đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Hướng Đạo vì những sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao về nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thu, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của học sinh năm học 2015-2016. Từ đó, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng là những nội dung được Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm đối với mỗi cán bộ, Đảng viên.

Nghiêm túc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được huyện ủy Tam Dương chủ động thực hiện, nhất là đối với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tha hoá quyền lực và những vi phạm mới trong bối cảnh hiện nay nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

 

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác