Thống nhất từ nhận thức tới hành động trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (23/09/2018 09:20)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, nhằm thống nhất nhận thức, hành động, với quyết tâm chính trị cao, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo đã đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các trường học.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các chi bộ nhà trường tổ chức học tập và quán triệt tới 100 % cán bộ, đảng viên nội dung của Nghị quyết. Sau quán triệt, các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trong đó việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình được các chi bộ thực hiện thường xuyên, nhất là trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Các chi bộ nhà trường đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành tổ chức. Và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và chống tiêu cực trong mỗi nhà trường.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học trên địa bàn huyện đã nhận thức đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng; tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện và bước đầu đã có chuyển biến rõ rệt về đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần thái độ khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác