Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- từ cam kết đến hành động (21/05/2017 18:00)

Cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng được các chi, đảng bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Để những cam kết này thực sự trở thành hành động thực tiễn thì ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính tri, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu có ý nghĩa quyết định.

Những nội dung trong bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên xã Kim Long huyện Tam Dương đã được thể hiện ngay trong đợt giải tỏa vi phạm hàng lang an toàn giao thông vừa qua. Tất cả gia đình các đảng viên nằm trong diện giải tỏa đều tự giác, gương mẫu tháo dỡ mái che, mái vẩy, công trình vi phạm, từ đó đã tạo sức lan tỏa và đồng thuận cao của nhân dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông.

Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên cũng đã được Đảng ủy xã Kim Long xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Để đảm bảo những cam kết được tiến hành và trở thành hành động trong thực tiễn cuộc sống.

Cấp ủy các cấp cũng quán triệt đến cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa được Trung ương chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4, qua đó mỗi đảng viên tự soi mình, quyết tâm giữ gìn đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để những cam kết trở thành hành động thực tiễn, các cấp ủy đảng cũng xác định vai trò nêu gương, tính tiên phong của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định.

Những cam kết của cán bộ, đảng viên có trở thành hành động thực tiễn thì Nghị quyết của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, niềm tin của nhân dân đối với Đảng từ đó cũng sẽ được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được khẳng định và khi đó Đảng dẫn đường, dân đồng thuận thì bất kể công việc gì dù khó khăn đến mấy cũng sẽ thành công. 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác