Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (06/08/2020 17:50)

Sáng 6/8, Đảng bộ Huyện Tam Dương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 259 đại biểu đại diện cho trên 5.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Huyện Tam Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách bình quân đạt 287 tỷ đồng/năm, vượt mục tiêu đại hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao ở cac xã Vân Hội, Kim Long, An Hòa, thị trấn Hợp Hòa. Chăn nuôi duy trì là ngành mũi nhọn trong cơ cấu nông nghiệp; đàn gia cầm của huyện luôn giữ được tổng đàn cao nhất tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp được thực hiện tốt. Các sản phẩm công nghiệp chính như gạch ốp lát, gạch nung, giày da xuất khẩu có sự tăng trưởng nhanh, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và có đóng góp cho ngân sách địa phương. 100% các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%; giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện giải quyết việc làm mới cho trên 16.000 lao động. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các quy định về nêu gương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Trong 5 năm toàn huyện đã kết nạp 764 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trì đánh giáo kết quả Đảng bộ huyện Tam Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đảng là then chốt” để chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Huyện Tam Dương phải khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung phát triển kinh tế theo hướng phát triển Công nghiệp - Nông nghiệp - Dịch vụ. Tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi để kết nối giữa huyện với các địa phương trong tỉnh, giữa các khu, cụm công nghiệp. Nhấn mạnh Tam Dương là huyện có truyền thống sáng tạo, có nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị nhiệm kỳ tới huyện cần triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp; phát huy tối đa tiềm năng, khẳng định Tam Dương là vùng sản xuất rau, hoa quả; chăn nuôi gia cầm hàng đầu của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì đề nghị, Huyện Tam Dương tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Quan tâm lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiện kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc Đại hội.


Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Tam Dương khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã báo cáo trước Đại hội kết quả phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy khóa XXIX tiếp tục được tín nhiệm tái cử bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Đặng Công Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. Bầu UBKT Huyện ủy gồm 7 ủy viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với quyết tâm: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 là huyện công nghiệp”. Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với quyết với các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 12% năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng 67%; thương mại - dịch vụ; thu ngân sách đạt 220-260 tỷ đồng/năm. Có 4 đến 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 50% thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi năm giải quyết việc làm cho 3.000 đến 3.200 lao động; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 0,5%. Mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 85%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác