Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI (06/08/2020 17:45)

Sáng 6/8, Đảng bộ Huyện Vĩnh Tường long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng 286 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự năng động sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Huyện Vĩnh Tường đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Giai đoạn 2015 - 2020, huyện luôn duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 11,32%. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt hơn 15.496 tỷ đồng, tăng hơn 74,2% so với năm 2015, đạt mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế:  Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 87,94%; Nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 12,06%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt cao so với kế hoạch, đặc biệt có hai năm 2018 và 2019 đạt trên 1.000 tỷ. Năm 2020 thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 432 tỷ đồng, tăng hơn 37,5% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên trên 55 triệu đồng vào năm 2020, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,31% năm 2015 xuống còn 1,4% vào năm 2020, theo chuẩn nghèo đa chiều. 

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội được huyện quan tâm thực hiện, chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày càng nâng cao. Các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ trương xây dựng cải tạo rãnh thoát nước, dồn thửa đổi ruộng được triển khai có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được chú trọng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao sự đổi mới, chỉ đạo, điều hành, trong vận động quần chúng, huy động sức dân tạo đồng thuận của Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, qua việc xây dựng văn kiện, gắn chương trình, đề án cụ thể, mục tiêu chiến lược xây dựng Vĩnh Tường trở thành đô thị vào những năm 2030, thể hiện rõ sự quyết tâm và khát vọng xây dựng Vĩnh tường trong tương lai. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề nghị Đảng bộ Huyện tiếp tục có những giải pháp đưa sản xuất nông nghiệp trở thành sản xuất hàng hóa, là nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao cho thị trường trong và ngoài tỉnh, cho các khu công nghiệp và phục vụ xuất khẩu. Tập trung giải phóng mặt bằng đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết các quyền lợi cho người dân khi thu hồi đất bảo đảm lâu dài với phương châm “lấy công nghiệp nuôi đô thị”.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng yêu cầu Huyện Vĩnh Tường cần tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Trước mắt cần lấp đầy 2 khu công nghiệp: Đồng Sóc, Chấn Hưng, trong đó ưu tiên thu hút các doanh nghiệp chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, giữ vững vị trí dẫn đầu tỉnh về giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, làm nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm toàn diện đến đời sống Nhân dân, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao thu nhập và phúc lợi người dân. Chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc Đại hội.


Các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 42 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XXV được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVI.

Đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện được bầu giữ chức Phó Bí Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI gồm 7 ủy viên, đồng chí Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXVI. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXVI với một số mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 10 - 11%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,8%. Đến năm 2025 có 12 xã, 55 thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi năm thực hiện dồn thửa đổi ruộng khoảng 200ha. Trung bình mỗi năm kết nạp từ 180 - 200 đảng viên; hằng năm số tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; có 50 - 70% xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không là người địa phương. Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Huyện thực hiện nghị quyết Đại hội đã khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ Huyện Vĩnh Tường trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng./.

Lưu Trường-Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác