Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (05/08/2020 18:26)

Sáng 5/8, Đảng bộ Huyện Yên Lạc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đồng chí Ngô Văn Dụ, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng 269 đại biểu đại diện cho hơn 6.900 đảng viên trong toàn huyện.

Bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, bức tranh kinh tế - xã hội của Yên Lạc có nhiều khởi sắc. Trong 5 năm qua, Huyện Yên Lạc luôn duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 9,2%, trong đó Nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,9%/năm; Công nghiệp, xây dựng tăng 12,9%/năm; Thương mai - dịch vụ tăng 7,6%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 67,4 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp, xây dựng; Dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành Nông, lâm, thủy sản. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt gần 6.280 tỷ đồng; bình quân đạt 1.256 tỷ đồng/năm, trong đó thu trên địa bàn đến năm 2020 đạt 345 tỷ đồng/năm, tăng 14%/năm.

Năm 2015, Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đạt huyện nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2017 - 2020. Phấn đấu hết năm 2020, Xã Liên Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 16 thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác Xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Huyện đã kết nạp trên 1.000 đảng viên. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ, khách quan, số tổ chức cở sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt mục tiêu Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Huyện Yên Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 luôn gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXI, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện phù hợp với thực tế của địa phương; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ Huyện Yên Lạc, phát huy thành tích đã đạt được trong nhiều nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, thực hiện tốt các nội dung, chương trình đã đề ra, tạo tiền đề và không khí phấn khởi để Huyện Yên Lạc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện Yên Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Yên Lạc lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 38 đồng chí.

Chiều cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc Đại hội.


Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc nhiệm kỳ 2015 - 2020 giới thiệu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ Huyện Yên Lạc lần thứ XXII đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy khóa XXI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXII, đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Yên Lạc khóa XXI được tín nhiệm tái cử bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXII và đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXII. Phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Huyện Yên Lạc bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXII. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXII với một số mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9,0% đến 9,5%/năm; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thuỷ sản từ 9,9% đến 13,1%; Công nghiệp - TTCN - XD từ 61,2% đến 64,5%; Thương mại - Dịch vụ từ 25,6% đến 25,7%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt từ 99,6 đến 101,9 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân trên 15%/ năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5% đến 1%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025); tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 95%. Hằng năm100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới 800 đảng viên. Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Huyện thực hiện nghị quyết Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác