Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII (07/08/2020 18:35)

Sáng 7/8, Đảng Bộ Khối CCQ tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương trong tỉnh và 151 đại biểu đại diện cho trên 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; triển khai thực hiện có chất lượng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh. Hằng năm 100% các chi, đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 5 năm đã kết nạp 900 đảng viên đạt mục tiêu đại hội. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Hoạt động của các đoàn thể chính trị có nhiều tiến bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Vinh ghi nhận và biểu dương thành tích Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị Đảng bộ Khối CCQ tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những chuyên đề về công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xem đây là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và là giải pháp hữu hiệu để đổi mới phương thức hoạt động của Đảng ủy Khối. Quan tâm lãnh đạo, chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh Khối vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc Đại hội.


Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa XVI được tín nhiệm tái cử bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa XVII; đồng chí Vũ Ngọc Vinh và đồng chí Trần Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khóa XVI được tín nhiệm tái cử bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XVII. Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ tỉnh gồm 7 đồng chí. Đồng chí Diệp Thị Thanh Hà được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội, với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: 100% chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trên 95% tồ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 450 đến 500 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% chi bộ duy trì tốt định kỳ chế độ sinh hoạt chi bộ, trên 80% số chi bộ duy trì thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề theo quy định./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác