Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III (12/08/2020 17:51)

Sáng 12/8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở cuối cùng trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội. Đại hội xác định chủ đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, đồng hành thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu đẹp. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng 227 đại biểu đại diện cho hơn 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.


Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra. Đảng bộ đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, hầu hết các doanh nghiệp bảo toàn phát triển vốn, sản xuất, kinh doanh có lãi, duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong toàn khối đạt hơn 210.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 7.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng; 98% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên, tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.


Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã phát triển được 15 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; giới thiệu để các huyện, thành phố thành lập 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, kết nạp được trên 1.100 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 85%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93%/năm.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp là Đảng bộ đặc thù với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, do đó trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; tuyên truyền để chủ đầu tư, doanh nghiệp hiểu rõ quan điểm của tỉnh: Doanh nghiệp đến sản xuất ở Vĩnh Phúc là công dân Vĩnh Phúc.


Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp phải thực sự là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền tỉnh với các doanh nghiệp, tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách và bí thư cấp ủy cơ sở tại các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng và phát triển Đảng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương với trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí. Theo kết quả phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 7 đồng chí. Với số phiếu cao, đồng chí Lại Hữu Tuyển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa III. Đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II tái cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa III. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa III được bầu ra gồm 5 ủy viên. Đồng chí Đỗ Văn Tiến, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa II tái cử chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa III. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được Đại hội biểu quyết thông qua nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, trong đó phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 95% Đảng viên được học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bình quân hàng năm phát triển 3 tổ chức cơ sở Đảng trở lên, kết nạp mới 200 Đảng viên. Hằng năm có 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% các chi, đảng bộ cơ sở duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. 100% doanh nghiệp trong Khối thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước, nộp ngân sách của các doanh nghiệp tăng từ 5-10%. 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và việc làm cho lao động; thu nhập người lao động tăng bình quân 5%/năm trở lên./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác