Đảng bộ xã Bồ Lý Đại hội lần thứ XXII (05/06/2020 17:27)

Đảng bộ xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được quan tâm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt hơn 35 triệu đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng được giữ vững. Đảng bộ Xã Bồ Lý đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XXI đã đề ra.    

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Xã Bồ Lý quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế -xã hội, gắn với giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Nâng cao giá trị TTCN, đưa sản phẩm nông nghiệp trở thành sản phẩm hàng hóa. Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững, Đại hội bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn Đại biểu dự đại hội cấp trên./.

Trung tâm VHTT&TT Huyện Tam ĐảoXem phản hồi

 
Tin khác