Phát huy dân chủ lựa chon cán bộ thật sự xứng đáng (02/06/2020 18:38)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 41 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX chuẩn bị. Không khí dân chủ tại Đại hội, nhất là trong công tác bầu cử là quyết định để đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự xứng đáng tham gia cấp ủy khóa mới.


Không khí dân chủ tại Đại hội thể hiện ở tất cả các bước, quy trình tổ chức Đại hội, đặc biệt là trong quá trình tiến hành công tác bầu cử theo được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Tỉnh ủy nên đã phát huy được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong lựa chọn bầu ra những đồng chí hội đủ tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo các đại biểu số lượng các đồng chí tham gia cấp ủy Huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung ở những ngành, lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là tăng số lượng đại biểu ở cơ sở thể hiện sự đổi mới trong công tác nhân sự, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Phát huy dân chủ trong Đại hội là yếu tố góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI. Đồng thời cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác