Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở (12/08/2020 17:58)

Như vậy, với thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ cấp trên cơ sở cuối cùng trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội. Đến nay, 13/13 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo đúng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và sớm hơn so với quy định của Trung ương gần một tháng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, thực hiện bài bản, tích cực, khoa học, nghiêm túc của các cấp ủy cấp trên cơ sở và sự chỉ đạo kịp thời, sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ Huyện Lập Thạch tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức trong toàn tỉnh. Sau thành công của Đại hội Đảng bộ Huyện Lập Thạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình, công tác chuẩn bị đại hội bài bản, kỹ lưỡng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt và định hướng chặt chẽ các nội dung Đại hội; nhất là việc xây dựng dự thảo văn kiện và nhân sự đại hội, bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, tỷ lệ theo quy định. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thể hiện ở việc cấp ủy viên trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 hầu hết trong dự kiến cơ cấu, bảo đảm các tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. 13/13 đại hội đều bầu một lần đủ số lượng ban chấp hành, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí tái cử đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

Cùng với thành công về công tác nhân sự, văn kiện đại hội được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, thể hiện được khát vọng, tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của mỗi Đảng bộ và đề ra được nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Công tác điều hành, tổ chức đại hội đảm bảo khoa học. 100% các đại hội thực hiện đủ bốn nội dung đại hội theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; an ninh trật tự được đảm bảo.

Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở là kết quả của công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trong một quá trình từ Đại hội các chi bộ đến Đảng bộ cơ sở; đặc biệt trong giai đoạn tỉnh thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa bảo đảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tạo bước phát triển của mỗi địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác