Thực hiện Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (12/03/2019 09:55)

Ngày 22/12/2014 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 -2020. Sau hơn 4 năm thực hiện, Nghị quyết đi vào cuộc sống đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. 

Ngày 22/12/2014, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 -2020. Theo đó ngoài kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm cho các đối tượng người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế, người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ cụ thể với từng đối tượng như:  Người thứ nhất trong hộ gia đình và học sinh, sinh viên: được hỗ trợ 20% mức đóng; Người cao tuổi từ 60 đến dưới 70 tuổi được hỗ trợ 30% mức đóng. Người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi được hưởng hỗ trợ 50% mức đóng. Như vậy với mức hỗ trợ này mức đóng bảo hiểm y tế cao nhất của người dân có hộ khẩu tại Vĩnh Phúc thấp hơn 131.300đ so với mặt bằng chung của cả nước.

Hàng năm, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh viết bài, thực hiện phóng sự tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND nhân ngày y tế Việt Nam (01/07). Phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiển y tế, lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả sau hơn 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã tăng rõ rệt, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao và chi tiêu kế hoạch của tỉnh. Cụ thể: năm 2014 tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế là 69,3%; đến hết năm 2018 tỷ lệ này đạt 88,6%, vượt 3,5% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2018 (85,1%), vượt 5,8% so với chỉ tiêu Chính phủ giao (82,8%) và là năm đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cao hơn tỷ lệ bình quân chung toàn quốc (87,5%).

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu với UBND tỉnh ban hành quyết định hướng dẫn về hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 163 của HĐND tỉnh; phối hợp với các cơ quan đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp để người dân biết về chính sách hỗ trợ của tỉnh dưới nhiều hình thức như tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người dân; in sách tìm hiểu, tờ rơi, tờ gấp có nội dung của Nghị quyết; phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động đến từng địa phương, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến phố, các khu dân cư... Sau 4 năm thực hiên nghị quyết đã có trên 894.000 lượt người được hỗ trợ, với tổng số tiền trên 111 tỷ đồng.

Thành phố Vĩnh Yên là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 163/2014//NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2014 với tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng hỗ trợ tăng. Từ khi thực hiện Nghị quyết từ năm 2015 đến này, Bảo hiểm xã hội thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 114,155 lượt người với tổng số tiền hỗ trợ là trên 14 tỷ đồng. Có thể nói trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Bảo hiểm xã hội thành phố Vĩnh Yên đã bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chủ động thực hiện các giải pháp gắn với tình hình thực tiễn địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các cơ quan bảo hiểm xã hội trong đó có bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố đã thực hiện đúng quy định của Nghị quyết. Theo đó căn cứ vào danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để cấp thẻ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm lập báo cáo  Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện những quy trình theo quy định tiếp theo. Tất cả nhằm hướng tới mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân tham gia và được hưởng các chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Có thể khẳng định quá trình triển khai thực hiện, với chính sách ưu việt, nhân văn, Nghị quyết Số: 163/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/ 2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã được nhân dân hào hứng đón nhận. Các đối tượng được thụ hưởng chính sách rất phấn khởi tích cực tham gia góp phần  tỷ lệ người dân bảo hiểm y tế, hệ thống đại lý bảo hiểm xã hội cũng được củng cố mở rộng.

Nghị quyết Số 163/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/ 2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 -2020 có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế. Vì vậy để Nghị quyết đi vào cuộc sống đòi hỏi sự chung sức thực hiện của các cấp ngành chức năng, các địa phương và mỗi người dân.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác