Thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND (11/04/2019 13:19)

Ngày 22/12/2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, hàng chục ngàn người đã được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Trong thời gian qua tỉnh Vĩnh Phúc đã đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động và đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm. Bước đầu những chính sách này đã phát huy hiệu quả tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh.

Trong đó, ngày 19/12/2011, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015; tiếp theo, ngày 22/12/2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại các làng nghề; hỗ trợ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức phân luồng học nghề và giải quyết việc làm; hỗ trợ giải quyết việc làm nước ngoài; hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước; kinh phí hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thông tin thị trường lao động, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giải quyết việc làm các cấp. Kết quả, sau 3 năm triển khai thực hiện toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 75.113 lao động; trong đó, lao động trong nước là 6.247 người. Như vậy, bình quân mỗi năm có 25 ngàn người có việc làm trong nước và 2.100 người được đưa đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 150% chỉ tiêu giao.

Thực hiện Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học viên. Các ngành nghề được mở rộng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Trong đó các nghề như cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng và lái xe có số người theo học đông và cơ bản sau khi được đào tạo các học viên đều có tay nghề vững để làm việc với mức thu nhập ổn định. Với phương châm đào tạo gắn với thực tiễn và đào tạo theo hướng thị trường cần chứ không đào tạo theo những gì mình có, các trường, các trung tâm, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu lao động có tay nghề của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh là một trong những đơn vị thành công trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh. Những kết quả đạt được của Trung tâm đã góp phần đưa Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Trung tâm  đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của tỉnh về hỗ trợ xuất khẩu lao động và thông tin thị trường lao động nước ngoài dưới nhiều hình thức: pano, áp phíc, băng zôn, tờ rơi ... tại các huyện, thành, thị xã, phường, thị trấn, thôn, bản và nơi đông dân, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết, Trung tâm đã tiếp nhận và chi trả  trên 3.300 hồ sơ, với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, khó khăn như: Sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động ở một số địa phương còn hạn chế; cán bộ làm công tác giải quyết việc làm ở cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc, luân chuyển vị trí việc làm do vậy khó khăn trong việc tập trung cao cho công tác này; công tác tuyên truyền phổ biến chính sách đến người dân ở cơ sở chưa thường xuyên, còn một số bộ phận dân chưa hiểu về quyền lợi, thuận lợi mà chính sách của tỉnh mang lại cho người dân. Vì vậy để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành bằng những giải pháp cụ thể.

Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Vì vậy các cấp ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh các giải pháp thực hiện để nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác