Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết (25/06/2019 18:05)

Sáng ngày 25/6, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.


Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 53/2017 của HĐND, bổ sung đối tượng được thưởng đối với học sinh đạt giải các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh; tăng mức thưởng đối với học sinh, sinh viên và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Trong đó, đối với học sinh, sinh viên đạt giải thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi các môn học, thi kỹ năng nghề, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế, tăng mức Giải Nhất từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng. Đối với học sinh, sinh viên đạt giải thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi các môn học, thi kỹ năng nghề, thi khoa học kỹ thuật cấp khu vực, tăng mức Giải Nhất từ 48 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Đối với học sinh, sinh viên đạt giải sinh viên giỏi các môn học, thi kỹ năng nghề, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, tăng mức Giải Nhất từ 14 triệu đồng lên 40 triệu đồng. Học sinh, sinh viên đạt giải nhì, giải ba trong các cuộc thi đều có mức tăng tương ứng. Dự thảo Nghị quyết cũng điều chỉnh tăng mức thưởng cho giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 53/2017 của HĐND tỉnh là hoàn toàn cần thiết, nhằm khuyến khích, động viên, tạo động lực phấn đấu cho học sinh, sinh viên và giáo viên trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài cho tỉnh, cho đất nước./.

Nguyễn Toàn Xem phản hồi

 
Tin khác