Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc (02/10/2019 15:20)

Ông Trần Văn Tiến đã báo cáo với cử tri kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; tình hình KTXH của đất nước 9 tháng năm 2019; nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến 21/11/2019, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến lần đầu vào 8 dự án Luật; đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri khối huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường kiến nghị Quốc hội cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp; xem xét, thực hiện hình thức bổ nhiệm thay vì bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp huyện, cấp xã đối với cán bộ không phải là người địa phương. Cử tri xã Tuân Chính, Bình Dương, thị trấn Thổ Tang đề nghị tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã đối với xã loại 2; điều chỉnh chỉ tiêu tinh giản biên chế và các hình thức tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức, công chức đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Trần Văn Tiến đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, các ý kiến còn lại Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, trình Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết.

*Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh và Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Yên Lạc.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, cử tri huyện Yên Lạc kiến nghị cần phải kiểm soát chặt chẽ các công ty, doanh nghiệp trong việc sử dụng công nghệ dây chuyền sản xuất để hạn chế ô nhiễm môi trường;  Đối với các công trình xây dựng cơ bản phải tăng thời lượng bảo hành nhằm nâng cao tránh nhiệm của đơn vị thi công; bổ sung một số điều đối với dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Trần Văn Tiến đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội tại kỳ họp tới./.

Văn Hải-Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác