Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (07/10/2019 14:54)

Thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, khóa XIV, sáng ngày 7/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc gồm bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Sông Lô.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Hồng Hà đã thông tin với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của đất nước.

Cử tri huyện Sông Lô đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ công chức và Luật viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ. Cụ thể: Đối với Luật tổ chức chính quyền địa phương: cử tri đề nghị nên quy định Chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; cử tri cũng đề nghị: Các Đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu HĐND. Số lượng Tổ đại biểu HĐND, Tổ trưởng, Tổ phó của Tổ HĐND xã, phường, thị trấn do Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn quyết định; tại khoản 3, điều 46 cử tri đề nghị nên quy định rõ: Trưởng ban HĐND quận là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; tại khoản 3 điều 53 nên quy định rõ: Trưởng ban HĐND thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Đối với Luật Tổ chức Chính phủ, cử tri cho rằng: Việc quy định số lượng biên chế tối thiểu để tổ chức các cơ quan, đơn vị ở khoản 3 điều 23 là không cần thiết vì điều này đã được quy định tại khoản 4 điều 23. Đối với Luật cán bộ công chức và Luật viên chức, cử tri đề nghị cần làm rõ cơ chế pháp lý về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức về hưu; công tác tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển đối với trường hợp “sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vu, nhà khoa học trẻ và người có tài năng khác”; việc thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Trần Hồng Hà đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.


*Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc gồm bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyệnTam Đảo cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lập Thạch.

Sau khi nghe ông Lưu Đức Long thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2019 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Lập Thạch đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước trong 9 tháng đầu năm./.

 Phương Liên-Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác