Đoàn ĐBQH giám sát việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị tại thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên (21/02/2019 15:05)

Trong 2 ngày 20,21/2, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị theo Luật Đất đai năm 2013 tại thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, hằng năm, UBND thành phố Vĩnh Yên đều tiến hành lập Kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ để triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai. Hết năm 2018, thành phố đã phủ kín 100% quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Việc điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị được thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo kết nối giao thông, quỹ đất dành cho phát triển từng ngành, lĩnh vực. Từ năm 2014 đến nay, Vĩnh Yên đã thu hồi gần 63 ha đất với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng là 150 tỷ đồng. Đồng thời đã giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 203 trường hợp, với diện tích 1,78ha; giao 800 ô đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích 9,03ha.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên có báo cáo rõ hơn việc lập quy hoạch chi tiết tới các xã, phường; bổ sung số liệu các dự án kinh doanh bất động sản có đấu thầu và không qua đấu thầu. Trong công tác quản lý nhà ở, cần quan tâm, đi sâu đi sát vào các khu dân cư để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, cốt nền, hệ thống giao thông. Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện chính sách về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại dự án khu đô thị Nam Đầm Vạc.

* Từ khi có Luật Đất đai  năm 2013, công tác quản lý, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Phúc Yên được triển khai đồng bộ, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các phường; Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị UBND thành phố Phúc Yên tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong các khu đô thị, khu chức năng; tăng cường quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình; xử lý vi phạm về đất đai hạn chế vi phạm mới; bổ sung thêm các ý kiến đóng góp của đại biểu và số liệu các bảng biểu minh chứng để hoàn thiện báo cáo./.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác