Giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (10/05/2019 15:29)

Sáng ngày 10/5, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh gian đoạn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Trần Thanh Oai,  Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.


Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2015 đến năm 2018, tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục trên địa bàn tỉnh chiếm trên 3.000 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 490/503 trường đã đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 97,4%, còn 13 trường chưa đạt chuẩn, trong đó có 9 trường THCS và 4 trường THPT;  29 trường quá hạn công nhận lại trường chuẩn quốc gia và 63 trường đến hạn phải công nhận lại chuẩn quốc gia trong năm 2019.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ một số vấn đề liên quan đến: Việc quy hoạch mạng lưới trường lớp; trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác tuyển dụng giáo viên, kiểm tra chỉ đạo các cơ sở giáo dục; hiện nay toàn tỉnh có bao nhiêu trường đã đạt chuẩn mà cơ sở vật chất còn thực sự khó khăn và đang nợ tiêu chí; hiệu quả đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại các trường học ra sao…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư các công trình giáo dục theo lộ trình, chỗ nào khó khăn và cần thiết thì làm trước; quan tâm xây dựng các công trình phụ trợ, nhất là công trình vệ sinh trường học; Đồng thời, nghiên cứu đề xuất với tỉnh bổ sung cán bộ quản lý cho các trường học đang thiếu cán bộ quản lý và có cơ chế chính sách để xã hội hóa giáo dục cho hiệu quả./.

Thu Hoài Xem phản hồi

 
Tin khác