Giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường (27/09/2019 16:26)

Sáng ngày 27/9, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Từ năm 2018 tất cả các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường của tổ chức, doanh nghiệp và người dân đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm phục hành chính công của tỉnh và tại bộ phận một cửa Văn phòng đăng ký đất đai của các chi nhánh. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết 86% hồ sơn đúng và trước hạn hồ sơ  đạt trên 86%. Con số này đã cho thấy sự cố gắng của ngành tài nguyên môi trường trong việc cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn giám sát cho rằng vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; việc chậm cấp đổi, cấp lại hồ sơ đất đai; vấn đề đạo đức công vụ; việc tuân thủ quy trình một cửa liên thông; thời hạn giải quyết, quy trình giải quyết, việc xin lỗi người dân khi chậm trả hồ sơ chưa có nhiều chuyển biến.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách thủ tục hành chính; chú trọng thanh tra, kiểm tra, rà soát, luân chuyển cán bộ, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân về phạm vi, quyền hạn thực hiện công việc được giao; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại bộ phận Trung tâm hành chính công và Văn phòng đăng ký đất đai; thường xuyên đánh giá, rà soát hồ sơ để giải quyết tồn đọng;  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôn tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác