Giám sát thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp (22/05/2019 16:57)

Sáng ngày 22/5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi giám sát tại UBND huyện Bình Xuyên về việc triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát. 

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện Bình Xuyên từng bước được cải thiện; người dân đã chủ động tiếp cận với chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Phần lớn các chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển nông nghiệp nông thôn, được nông dân đón nhận, tích cực tham gia. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như: Chưa có doanh nghiệp tiếp cận được chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 202/2015 của HĐND tỉnh; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, đầu ra sản phẩm chưa ổn định.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND huyện Bình Xuyên cần làm rõ tác động, hiệu quả, khó khăn trong khi thực hiện Nghị quyết; tạo điều kiện đưa cơ giới hóa trong quá trình sản xuất để giá trị sản xuất, giải phóng sức lao động của người nông dân./.

Mai AnhXem phản hồi

 
Tin khác