Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (24/09/2019 15:53)

Sáng ngày 24/9, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Kim Khải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, từ ngày 22/1/2018 đến 31/8/2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận hơn 54 nghìn hồ sơ, thủ tục hành chính. Trong đó, giải quyết đúng và trước hạn hơn 48 nghìn hồ sơ đạt gần 97%. Hiện, có 20 cơ quan, đơn vị tiếp nhận  hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công với 1.323 thủ tục. Hiện nay Trung tâm đang ứng dụng thử nghiệm chữ ký số, bàn ký điện tử, phần mềm zalo để trao đổi thông tin với người nộp hồ sơ, thủ tục hành chính. Qua đó, nhiều thủ tục hành chính đã rút ngắn tới 70% thời gian so với quy định, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tuy nhiên, theo Văn phòng UBND tỉnh, nội dung nhiều thủ tục hành chính khó cụ thể hóa trên phần mềm tin học; hầu hết các cơ quan chưa có quy trình nội bộ nên việc giải quyết thủ tục hành chính chậm hạn rất khó quy trách nhiệm cho bộ phận, cá nhân nào. Hiện tại phần lớn các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện xin lỗi thủ tục hành chính bị chậm hạn và hẹn lại ngày trả kết quả theo hướng dẫn; một số cơ quan đã thực hiện xin lỗi nhưng chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định, khó khăn cho việc gia hạn ngày trả kết quả. Thậm chí, một số cơ quan vẫn giải quyết theo “một cửa, nhiều khóa”.

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, cần tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấm dứt tình trạng để tỷ lệ hồ sơ chậm hạn, quá hạn; nâng cấp phần mềm một cửa dùng chung, phần mềm một cửa hành chính công và quyết liệt triển khai dịch vụ công mức độ 3,4; thực hiện ứng dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản điện tử, chia sẻ dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ theo chỉ đạo của Chính phủ; kiên quyết xử lý kỷ luật với các cơ quan, cán bộ nếu phát hiện sách nhiễu, có vòi vĩnh, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục hành chính.

Kết luận giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị, Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Trung tâm hành chính công; tiếp tục chỉ đạo trung tâm hành chính công thực hiện đầy đủ công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giảm dần các bộ thủ tục hành chính theo quy định; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm bộ phận một cửa, thực hiện tốt cải cách hành chính; Văn phòng UBND tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời chủ động báo cáo UBND tỉnh kịp thời giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, sớm bổ sung hoàn thiện báo cáo, trình HĐND tỉnh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác