Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội (12/12/2017 09:51)

Sáng ngày 12/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ hai, tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Các ý kiến thống nhất đánh giá trong năm 2017, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do chính sách thuế thay đổi; giá lợn hơn xuống thấp, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tăng trưởng khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các đại biểu cũng khẳng định những kết quả trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh. Một số ý kiến đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đề xuất một số nội dung cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới, trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp; tiếp tục triển khai các dự án trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo nghề đáp ứng lao động cho các doanh nghiệp; Tăng cường quản lý đất đai, nhất là đất nông, lâm trường; bảo vệ môi trường nông thôn; quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trường học. Tăng cường dạy nghề, nhất là năng lực dạy nghề của trung tâm cấp huyện; truyền nghề ở các làng nghề; đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động; tăng cường cơ sở vật chất cho bậc học mầm non; kiểm tra hoạt động các trường mầm non tư thục; quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, nhất là xây dựng nhà văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp./.

Ngọc Anh - Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác