Lấy ý kiến Luật Đầu tư công (sửa đổi) (13/05/2019 14:53)

Sáng ngày 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Đồng chí Trần Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.


Dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi gồm 6 chương, 106 điều đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6, dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với việc sửa đổi Luật Đầu tư công nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến như: Cần xem xét điều chỉnh tên gọi của Luật cũng như phạm vi sửa đổi và đối tượng áp dụng; nên tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra thành dự án độc lập; vấn đề quy định phân cấp thẩm quyền cho tỉnh quyết định đầu tư vào dự án nào, Trung ương tăng cường công tác hậu kiểm các dự án được đầu tư. Đối với tăng quy mô dự án, các đại biểu cho rằng vẫn giữ nguyên hoặc tăng 1,5 lần là hợp lý; về thời gian thực hiện dự án, các đại biểu cho rằng nên tính toán và đưa ra một mốc thời gian cụ thể, mang tính khả thi. Bên cạnh đó, đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng nên tăng cường trách nhiệm gắn với thẩm quyền của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào nội dung dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tổng hợp ý kiến của các đại biểu để trình Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Mai AnhXem phản hồi

 
Tin khác