Lấy ý kiến Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (13/05/2019 18:30)

Chiều ngày 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh lấy ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).


Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gồm 17 chương, 152 điều, được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa những nội dung quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành, tăng 3 chương, 32 điều so với luật cũ.

Đa số các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Bên cạnh đó, các đại biểu có những ý kiến góp ý tập trung vào một số nội dung như: Tính công khai minh bạch của dự thảo luật; các hành vi cần cụ thể hơn nữa, sát với thực tiễn; rà soát trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế; việc miễn thuế cần làm rõ từng đối tượng cụ thể; việc kiểm tra, thanh tra thuế cần phải có sự thống nhất. Đối với việc sử dụng, mua bán hóa đơn, tình trạng trốn thuế, cần đưa ra cơ chế xử lý đối với những tổ chức có hành vi gian lận, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; cần xác định rõ mức thuế kinh doanh đối với các hộ và cá nhân thuộc diện khoán thuế.

Đồng chí Trần Văn Tiến tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Mai AnhXem phản hồi

 
Tin khác