Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI của đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (11/12/2017 10:10)

Sáng nay (11/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức Khai mạc. Trang thông tin Điện tử, Đài PT&TH Vĩnh Phúc (vinhphuctv.vn) trân trọng đăng toàn văn Diễn văn Khai mạc kỳ họp do đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

Đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu!

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế trong nước và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó khăn. Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền,  kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 đã đạt được một số kết quả tích cực, có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,68% so với năm 2016; sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều phát triển khá; các doanh nghiệp mới đăng ký thành lập tăng cao về số lượng; lĩnh vực văn hóa- xã hội ngày càng được quan tâm, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo, đặc biệt việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 đã và đang có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần làm cho hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được năm 2017, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế, còn có chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách đạt thấp so với dự toán được giao (đạt 75% dự toán và hụt thu khoảng 8 nghìn tỷ đồng), thu hút vốn đầu tư DDI và FDI đạt thấp so với dự kiến (DDI đạt 40% kế hoạch, FDI đạt 38,64% kế hoạch), tỷ lệ che phủ rừng và giảm tỷ lệ hộ nghèo không đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm còn chậm; các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập, khai thác tiềm năng về du lịch, dịch vụ kết quả đạt được chưa tương xứng; ô nhiễm môi trường còn gây nhiều bức xúc. Vấn đề an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, và tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến, tiềm ẩn phức tạp, khó lường.

Toàn cảnh kì họp

Kính thưa các vị đại biểu!

Với thời gian kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, đề nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và quyết nghị các vấn đề quan trọng sau:

Một là, về các báo cáo của UBND tỉnh. Đề nghị các đại biểu cùng thảo luận về những kết quả đạt được trong năm 2017 trên tất cả các mặt công tác (tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; quốc phòng an ninh…), phân tích các hạn chế, khó khăn vướng mắc tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đặc biệt là về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư XDCB; những giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo công tác của UBND tỉnh; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án tỉnh, báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo về việc thi hành hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh.

Ba là, tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các  chuyên đề về: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quy định một số mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án trong năm 2018; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025; quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi; về bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nghị quyết HĐND tỉnh...

Bốn là, HĐND tỉnh sẽ nghe UBMTTQVN tỉnh báo cáo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; báo cáo thẩm tra của các Ban về các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Năm là, thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và kiện toàn các thành viên ủy ban nhân dân theo quy định.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết, đề án và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và lòng mong mỏi của cử tri.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.Xem phản hồi

 
Tin khác