Thẩm tra báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (24/06/2019 17:16)

Chiều ngày 24/6, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì đã có buổi thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; Tờ trình dự thảo nghị quyết về quy định mức phân bổ một số nội dung chi và mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.  

Sau khi nghe các báo cáo, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Sở Tài chính cần có đề cương chi tiết cụ thể, đồng bộ, thống nhất các số liệu, có bảng biểu để đánh giá thực chất kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bổ sung các số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm, chống lãng phí của từng lĩnh vực; tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đạt thấp; đánh giá kỹ về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tổng số dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện. Đối với dự thảo quy định mức phẩn bổ, một số nội dung chi và mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đây là nội dung còn nhiều vướng mắc, do vậy đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh, các sở, ngành cần tiếp tục cho ý kiến vào nội dung này./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác