Thẩm tra dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đầu tư, tu bổ di tích lịch sử (14/10/2019 16:55)

Chiều ngày 14/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử- văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay Vĩnh Phúc có 1.300 di tích lịch sử, với 488 di tích đã được xếp hạng các cấp, trong số đó có 125 di tích đã và đang xuống cấp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Riêng đối với 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt thì có 2 di tích đã xuống cấp từ 70-80%; 28/65 di tích cấp quốc gia và 95/420 di tích cấp tỉnh xuống cấp từ 60% trở lên. Từ năm 2011-2017, toàn tỉnh có 41 di tích xếp hạng quốc gia và 13 di tích xếp hạng cấp tỉnh được tôn tạo, tu bổ với tổng số vốn đầu tư trên 487 tỷ đồng bao gồm cả Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích vẫn chưa đáp ứng được khi các di tích đã và đang xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay. Từ thực tế đó, UBND tỉnh đã xây dựng Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử- văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Trong đó, ngân sách nhà nước ưu tiên đối với các hạng mục kiến trúc gốc của di tích đã xếp hạng xuống cấp nặng, xuống cấp nghiêm trọng.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị cơ quan soạn thảo cần bám sát những căn cứ pháp lý để chỉnh sửa, bổ sung vào Tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Trong Nghị quyết cần cân nhắc, xác định mức độ xuống cấp của từng di tích để phân loại hỗ trợ phù hợp; cần làm rõ điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể hơn đảm bảo tính khả thi trong thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, cần bổ sung thêm trách nhiệm của cấp huyện, cấp xã nơi có di tích trong việc tôn tạo, tu bổ di tích./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác