Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung biên chế giáo viên (15/10/2019 15:55)

Sáng ngày 15/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế khối Tiểu học, Mầm non năm 2019. Bà Lê Thị Phương Hoa - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Chỉ tiêu biên chế năm 2019, sự nghiệp Giáo dục và đào tạo được HĐND tỉnh giao 17.359 chỉ tiêu; biên chế thực hiện đến tháng 8/2019 là 16.884 người, đạt 97,3% biên chế được giao, còn lại 475 chỉ tiêu. Trong đó: Khối mầm non được giao 4.716 chỉ tiêu biên chế và hợp đồng, còn thiếu tối đa 1.793 chỉ tiêu; khối tiểu học được giao 5.406 chỉ tiêu biên chế, thiếu tối đa là 1.136 chỉ tiêu.

Theo dự thảo Nghị quyết, tỉnh sẽ điều chỉnh 640 chỉ tiêu biên chế mầm non đã giao năm 2019 để bổ sung cho khối tiểu học, theo nguyên tắc chỉ tiêu biên chế mầm non đã giao năm 2019 sẽ điều chỉnh, bổ sung cho khối tiểu học của huyện, thành phố đó để đảm bảo có 1 giáo viên văn hóa/1lớp. Sau khi bổ sung biên chế khối tiểu học toàn tỉnh sẽ có 6.046 chỉ tiêu, đáp ứng 92,5% tổng biên chế khối Tiểu học. Tỉnh cũng sẽ bổ sung 1.988 biên chế mầm non cho các huyện, thành phố năm 2019. Sau khi bổ sung biên chế, hợp đồng khối mầm non toàn tỉnh là 6.064 chỉ tiêu, đáp ứng 93,2% tổng biên chế định biên tối đa khối Mầm non theo quy mô lớp năm học 2019-2020.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Thị Phương Hoa cho rằng, để đảm bảo biên chế cho sự nghiệp giáo dục, việc tinh giản biên chế không nên quá cứng nhắc, cơ học như hiện nay. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ không để lại chỉ tiêu biên chế sự nghiệp dự phòng. Cùng với đó, có chương trình rà soát tổng thể chỉ tiêu biên chế, kế hoạch sử dụng chỉ tiêu chưa sử dụng ở các khối, bậc học cho phù hợp./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác