Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (14/10/2019 16:35)

Chiều ngày 14/10, tại UBND huyện Vĩnh Tường, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. 

Thực hiện chủ trương sắp xếp, giảm số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, UBND huyện Vĩnh Tường đã triển khai xây dựng dự thảo Đề án và thực hiện các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đến nay, huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành các bước chuẩn bị sắp xếp, sáp nhập 2 xã Tân Cương và Phú Thịnh. UBND tỉnh đã có Tờ trình HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, xã Phú Thịnh và xã Tân Cương được sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính của 2 xã để thành lập xã Tân Phú, có diện tích tự nhiên 4.36km2, dân số 7.244 người.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh cho rằng việc xây dựng dự thảo Nghị quyết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019-2021 đã được thực hiện đúng quy định. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét lại các yếu tố đặc thù của xã An toàn khu để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, chỉnh sửa tên gọi của Đề án, dự thảo Nghị quyết; thống nhất địa điểm đặt trụ sở đơn vị hành chính mới sau sáp nhập và các số liệu thống kê về dân số./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác