Thẩm tra kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 (05/12/2017 19:20)

Chiều ngày 5/12, tại Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Năm 2017, toàn tỉnh có trên 5.600 lượt công dân trực tiếp đến các cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận gần 3.300 lượt đơn thư, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tỷ lệ đơn thư đã giải quyết đạt 91,1%. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu là về đất đai, tranh chấp dân sự và thực hiện chính sách xã hội đối với người có công, chế độ bảo hiểm.

Trong năm 2017, toàn ngành thanh tra đã tiến hành gần 2.100 cuộc thanh, kiểm tra, trên các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, kinh doanh vận tải. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế trên 20 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Công tác xử lý các vụ việc tham nhũng được thực hiện nghiêm minh, đảm bảo điều tra đúng người, đúng pháp luật.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đánh giá cao nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI của UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị, Thanh tra tỉnh cần đánh giá cụ thể các nội dung, có các số liệu so sánh, bổ sung danh mục các vụ việc tố cáo, danh mục các văn bản giải quyết. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Đối với công tác phòng chống tham nhũng cần phân tích, làm rõ hơn hiệu quả công tác tuyên truyền, hiệu quả công tác thanh tra, kết quả xử lý cá nhân, tập thể vi phạm sau thanh tra. Cần tăng cương phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, chính quyền các địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cũng như phòng chống tham nhũng./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác